Dydd Sul, 25 Medi 2011

“Fy nod yw ei adnabod Ef a grym ei atgyfodiad………..” Philipiaid 3:10,11

Mae gan Paul nod bendant i’w fywyd – adnabod Crist. Mae hyn yn wir am ei holl fywyd. Weithiau byddwn yn dymuno dod i ’nabod Crist yn well ond mae gweddill ein bywyd yn aros yr un fath! Fel dau gariad ifanc yn tecstio’i gilydd ond ddim am fentro cyfarfod wyneb yn wyneb!  Perthynas o bell ydi hyn yn hytrach na pherthynas agos o adnabod ein gilydd yn iawn.

Dod wyneb yn wyneb hefo Iesu yw pen draw pob peth a’r peth pwysicaf i’r Cristion. Paratoi ein hunain at y dydd hwnnw sy’n ein helpu i wneud synnwyr o bob peth sy’n digwydd yn ein bywyd!

Pan ddown wyneb yn wyneb hefo Iesu ’dan ni’n cael ein taro i lawr gan rym ei atgyfodiad!  Nid person hanesyddol ydi’r Iesu wedyn ond Arglwydd pwerus sydd yn ddigon gostyngedig i fod yn Waredwr i mi!  Rydym hefyd yn dod yn agos ato yn ei ddioddefaint.  Gwelaf ei fod yn gallu maddau i mi a dod ynof i gario fy maich ac i dawelu pob ofn. Adnabod Crist, grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau yw nod holl fywyd Paul. Dyma oedd ei flaenoriaeth.

Os yw dod i adnabod Crist yn tyfu fel blaenoriaeth yn eich bywyd chithau yna yr ydym wedi trefnu sawl grwp ‘Adnabod’ i’ch helpu a’ch annog ymlaen eto eleni. Ar nos Fercher y byddan nhw y tymor hwn a byddwn yn hysbysebu lleoliad a natur amrywiol y grwpiau yn Llais Bro Aled.  Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sy’n gweithio mor galed i baratoi ac arwain y grwpiau ac i Dduw am eu bendithio mor hael dros y blynyddoedd. Beth am i chithau ystyried ail-ymuno neu ymuno o’r newydd mewn grŵp a fydd yn eich siwtio chi?

Bydd Grŵp ‘Dod i Adnabod’ yn cyflwyno sylfeini’r ffydd a bydd cyfle i drafod a dyfnhau profiad. Grŵp arall ydi’r cyfarfod ‘Adnabod’ gwreiddiol – sef cyfle eto i ddyfnhau adnabyddiaeth, rhannu a gweddïo. Bydd dau grŵp newydd eleni sef Grŵp i ieuenctid dan arweiniad Rhodri – cyfle i’r rhai gafodd eu derbyn nos Sul ac eraill o 15 oed i fyny i gyfarfod, a hefyd, Grŵp ‘Adnabod dawn’ sef cyfle i’r rhai sydd yn teimlo Duw yn eu galw i arwain –  yn ôl y ddawn a gawsant ganddo – i ddyfnhau eu gwybodaeth o Gristnogaeth a’u hadnabyddiaeth o’r Arglwydd a’i alwad arnynt.

Diolch i chi am gefnogi’r oedfa nos Sul diwetha. Roedd yn braf gweld y capel yn llawn a theuluoedd hefo’i gilydd mewn oedfa. Diolch i bawb hefyd a fu’n helpu ym mhob ffordd. Os ddaru chi gael bendith o fod yno nos Sul, peidiwch â bod ddieithr! Mae croeso mawr i bob un ddod ar nos Sul.  Ein nod ninnau – yr unig nod sydd gennym yw “ei adnabod Ef a grym ei atgyfodiad”.

Llais Bro Aled 25 Medi 2011 (PDF)

Llais Bro Aled 25 Medi 2011 (Word)

Comments are closed.