Dydd Sul, 25 Ebrill 2021

Ymhen pythefnos bydd Etholiad Senedd Cymru yn cael ei gynnal, sy’n golygu eich bod bron yn sicr o fod wedi derbyn eich siâr o daflenni etholiadol.  Sut fyddwch chi’n ymateb i’r taflenni?  Eu taflu gyda’r sbwriel a’r ailgylchu neu eu darllen yn ofalus?  Trwy’r taflenni hyn bydd ymgeiswyr yn ceisio’n darbwyllo wrth iddynt ddisgrifio’r wlad well y mae’r pleidiau gwleidyddol yn ei addo, dim ond i ni bleidleisio drostynt!  A byddant yn defnyddio mwy nag un dechneg i geisio ennyn ein cefnogaeth.  Bydd y rhai sydd yn y swydd yn barod yn naturiol yn tueddu i roi sylw i’r hyn y maent eisoes wedi ei gyflawni, tra bydd yr ymgeiswyr sy’n sefyll yn eu herbyn yn ceisio’n perswadio y gallant hwy a’u plaid wneud job well.  Ac wrth i ni’r etholwyr fynd i’r orsaf bleidleisio, y penderfyniad pwysig fydd – ym mhwy ydw i’n ymddiried?  Ai aros hefo’r cyfarwydd sy’n apelio – yr hyn y mae gennym dystiolaeth ohono’n barod, neu ydym ni’n cael ein cyffroi wrth feddwl am fentro ar drywydd newydd ar sail addewidion?

Mae cwestiynau tebyg yn codi yn y Beibl hefyd.  Ym mhwy, neu mewn beth yr ydym ni’n ymddiried?  Ond yn wahanol i etholiad, nid oes rhaid i ni ddewis rhwng yr hyn y mae tystiolaeth ohono NEU addewidion, oherwydd, yn Iesu Grist, mae’r cyfan wedi dod at ei gilydd.  Wrth gyfeirio at Grist, dywed Paul yn 2 Corinthiaid 1:20, ‘Fe ydy’r un sy’n dod â’r cwbl mae Duw wedi’i addo yn wir!  Dyna pam dŷn ni’n dweud “Amen” (sef “ie wir!”) wrth addoli Duw – o achos y cwbl wnaeth e!’

Os ydym am ymddiried ar sail tystiolaeth, oes unrhyw beth yn fwy eglur nag aberth Iesu ar y Groes a’i atgyfodiad?  Dyma’r prawf fod Iesu wedi cyflawni ei waith, a bod cymod â Duw ar gael hyd yn oed i bechaduriaid fel ni, gan fod Mab Duw wedi talu’r pris ac wedi concro marwolaeth ar ein rhan.  Ar sail hynny, mae’r Cristion yn cael ei annog i edrych ymlaen yn obeithiol at y dyfodol ar sail addewidion hyfryd Duw.

‘Ac am ei fod wedi codi Iesu Grist yn ôl yn fyw dŷn ni’n edrych ymlaen yn hyderus i’r dyfodol.  Mae gan Dduw etifeddiaeth i’w rhannu gyda’i blant – un fydd byth yn darfod, nac yn difetha nac yn diflannu.  Mae’n ei chadw ar eich cyfer chi yn y nefoedd!’ (1 Pedr 1:3-4)

Pan fyddwch yn bwrw’ch pleidlais, cofiwch roi croes mewn un blwch, ac un blwch yn unig er mwyn i’ch dewis fod yn ddilys.  Yn yr un modd,  wrth i ni ymateb mewn ffydd i alwad Crist, cofiwn hyn – Ni all neb wasanaethu dau feistr…”! (Mathew 6:24)

Rhodri

Llais Bro Aled 25.04.21

Comments are closed.