Dydd Sul, 4 Gorffennaf 2021

I’r rhai ohonoch sy’n gyfarwydd â’r rhaglen gomedi C’Mon Midffîld, efallai y byddwch yn cofio’r llinell o ddoethineb annisgwyl o ddaeth o enau Wali Tomos: “Mae bywyd fel pryd Chinese, ni cheir y chwerw heb y melys!”  Ddydd Llun diwethaf, fe gefais innau gyfuniad o hyfrydwch a rhwystredigaeth a wnaeth i mi ystyried y ffordd yr ydym yn ymateb i sefyllfaoedd annisgwyl.  Y rhan hyfryd oedd cael ymuno mewn dathliad yn coffau canmlwyddiant geni fy nhaid. Roedd hi’n ddiwrnod braf a nifer o deulu a ffrindiau wedi cyfarfod tu allan i’r bwthyn lle ganwyd fy nhaid yn Rhoslan, ger Llanystumdwy.  Cawsom gyfle i ddiolch i Dduw wrth hel atgofion, ac roedd yr achlysur cyntaf i mi weld nifer o’m teulu ers tua dwy flynedd.  Ond y rhan rwystredig o’r diwrnod oedd fy mod wedi cyrraedd bron i ugain munud yn hwyr!  Roeddwn wedi paratoi i gychwyn mewn da bryd, ond doeddwn i ddim wedi rhagweld y goleuadau traffig niferus â’m gorfododd i aros yn stond am funudau lawer!

Tybed sut ydych chi’n ymateb pan ydych chi’n hwyr i bethau? A sut fyddwch chi’n teimlo pan mae yna bethau’n codi sy’n drysu eich cynlluniau ac yn eich gorfodi i aros?

Er nad yw’n brofiad dymunol, mae gorfod aros yn aml yn rhan o drugaredd Duw tuag at Ei bobl.  Oherwydd, wrth i ni orfod disgwyl, rydym yn dod i sylweddoli nad ydym yn gallu rheoli pob elfen o’n bywydau.  Ac yn enwedig wrth i ni wynebu sefyllfaoedd anodd ac annisgwyl, mae’n gyfle i ni ymddiried yn ein Tad cariadus, pwyso ar ei addewidion a phrofi Ei bresenoldeb cariadus trwy’r Ysbryd Glân.

Neges fawr y Beibl yw y bydd cynllun daionus Duw yn cael ei gyflawni yn yr amser priodol.  Yng nghanol dioddefaint ac ofnau byddwn yn aml yn amau hyn, ond mae’r Beibl yn ein hatgoffa drosodd a throsodd o ffyddlondeb Duw er bod pethau erchyll yn digwydd yn y byd, ac i’w bobl.  Ac wrth gwrs, yr esiampl bennaf o hyn yw marwolaeth Mab Duw.  Trwy lygaid dynol, roedd yr hyn ddigwyddodd i Iesu y methiant mwyaf mewn hanes.  Ond fe ŵyr y rhai sy’n credu mai hon yw’r fuddugoliaeth sy’n sylfaen i’r gobaith Cristnogol ym mhob oes.

Ac am ei fod wedi codi Iesu Grist yn ôl yn fyw dŷn ni’n edrych ymlaen yn hyderus i’r dyfodol. 4 Mae gan Dduw etifeddiaeth i’w rhannu gyda’i blant – un fydd byth yn darfod, nac yn difetha nac yn diflannu. Mae’n ei chadw ar eich cyfer chi yn y nefoedd! 5 Bydd y Duw nerthol yn eich amddiffyn chi nes byddwch chi’n cael eich achub yn derfynol, am eich bod chi’n credu ynddo. (1 Pedr 1:3-5 beibl.net)

Rhodri

Llais Bro Aled 04.07.21

Comments are closed.