Dydd Sul, 2 Hydref 2022

Tybed faint ohonoch sydd wedi clywed am Andrew van der Bijl? Dim llawer mae’n siŵr, ond efallai bod crybwyll y llyfr God’s Smuggler neu Brother Andrew yn canu cloch? Sôn y mae’r gwahanol enwau am ŵr o’r Iseldiroedd a fu farw yn 94 oed yr wythnos ddiwethaf. Fel cenhadwr ifanc bu’n teithio’n gyson i wledydd Comiwnyddol dwyrain Ewrop gan ddarparu Beiblau ar gyfer Cristnogion oedd yn wynebu gwrthwynebiad chwyrn yr Undeb Sofietaidd. Cyhoeddwyd nifer o’i atgofion yn y gyfrol God’s Smuggler ym 1967, ac fe sefydlodd yr elusen Open Doors sy’n parhau i gefnogi Cristnogion dan erledigaeth ledled y byd.

Wrth ddarllen am ei deithiau niferus y tu hwnt i’r Llen Haearn, yr hyn a ddaeth yn amlwg oedd sut yr oedd yn dibynnu’n ymarferol ar Dduw bob cam o’r daith. Nid oedd ganddo gynlluniau cyfrwys i osgoi’r awdurdodau, roedd o’n barod i weddïo a derbyn y byddai’r Arglwydd yn ei arwain a’i gynnal i gyflawni’r gwaith. Er enghraifft, unwaith wrth iddo groesi’r ffin yn ei gar, cafodd ei atal mewn check-point gan filwyr oedd am archwilio’r modur. Gwyddai Andrew yn iawn fod cefn ei gar yn llawn o Feiblau anghyfreithlon. Yn hytrach na’u cuddio, gweddïodd ar i’r Arglwydd ymyrryd, ac fe atebwyd ei weddi wrth i’r milwyr ganiatáu iddo barhau ar ei daith heb ddweud gair am y llyfrau gwaharddedig ar y sêt gefn!

Y perygl i ni o glywed y fath hanesion rhyfeddol yw dyrchafu’r unigolyn sy’n arddangos ffydd, yn hytrach na’r Duw sy’n ymateb yn raslon i alwad Ei blentyn. Yn Mathew 17:20 gwelwn yr Arglwydd Iesu yn dysgu ei ddisgyblion am ffydd trwy ddweud: “Credwch chi fi, petai’ch ffydd chi mor fach â hedyn mwstard, gallech chi ddweud wrth y mynydd yma, ‘Symud i’r fan acw’ a byddai’n symud. Fyddai dim byd yn amhosib i chi.”

Ym mha ffyrdd allwn ni ddibynnu’n ymarferol ar Dduw dros yr wythnos nesaf tybed? Oes sefyllfa y dylem fod yn gofyn yn benodol am gymorth yr Arglwydd i’w hwynebu? Pa benderfyniadau anodd sydd angen eu cymryd yr ydym wedi bod yn eu hosgoi hyd yn hyn?

Gwers fawr Iesu yw nad maint ein ffydd sy’n allweddol, ond ym mhwy y mae ein ffydd! Ac os ydym wedi rhoi ein ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist, gallwn fod yn dawel ein meddwl na fydd Ef yn ein gadael nac yn cefnu arnom, (Hebreaid 13:5) ac y bydd yn adeiladu Ei eglwys a fydd grym marwolaeth ddim yn ei gorchfygu hi.’ (Mathew 16:18 beibl.net)

Rhodri

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 02.10.22

Comments are closed.