Dydd Sul, 13 Tachwedd 2022

O’r diwedd mae pethau’n dod yn ôl i drefn yng nghanol Llansannan!  Gyda’r gwaith mawr wedi’i gwblhau, ers diwedd mis Hydref mae’n bosib gyrru trwy’r pentref â ffos newydd yn cario’r Afon Bach o dan y ffordd.  I rywun fel fi, sydd â dim clem am waith peirianyddol nac adeiladu, mae’r hyn y maent wedi ei gyflawni yng nghanol y pentref mewn llai na blwyddyn yn eithaf rhyfeddol.  Ac mae’r cwmni fu’n gyfrifol am y gwaith yn hyderus y gall y system weithio i’w llawn botensial pan ddaw glaw trwm.  Felly does dim i’w wneud bellach ond diolch i’r rhai fu’n rhan o’r cynllun, ac ymddiried bod y gwaith a gyflawnwyd yn ddigonol i warchod rhag dinistr.

Gan fod cynhadledd newid hinsawdd COP 27 yn cael ei chynnal ar hyn o bryd yn yr Aifft, byddwn yn clywed llawer am y bygythiadau difrifol sy’n wynebu pobl ledled y byd yn sgil tywydd peryglus o bob math.  Yn hytrach na bod tywydd eithafol yn eithriadau prin (dyweder un waith mewn canrif), mae nifer o arbenigwyr yn tybio y bydd y digwyddiadau yma’n dod yn llawer mwy cyffredin.  Oherwydd hyn, ni all unrhyw gynllun atal llifogydd warantu y bydd yn diogelu adeiladau cyfagos am byth.

Ond wrth droi at y Beibl, gwelwn fod addewid digyffelyb yn cael ei roi gan Dduw mewn ymateb i gyflwr y byd.  Er gwaethaf y dinistr mae pechod yn ei achosi wrth ein gwahanu oddi wrth ein Creawdwr, andwyo’r greadigaeth, ac achosi rhwyg rhwng pobl â’i gilydd, mae gobaith trwy’r hyn a wnaeth ein Harglwydd Iesu Grist.  Ac nid ateb dros dro ydyw, ond aberth un waith am byth Iesu, Oen Duw sy’n cymryd ymaith bechod y byd! (Ioan 1:29)

Byddwn yn aml yn wynebu anawsterau a dryswch yn ein bywydau, ac yn brwydro i geisio gwneud synnwyr o’r hyn sy’n digwydd i ni.  Cofiwn nad yw’r Efengyl yn ein galw i ddeall popeth, ond i ymddiried yn y Duw sydd yn gwybod y cyfan, ac yn ei Fab a ddywedodd ar y Groes “Gorffennwyd”.  Hyd yn oed yn ein hansicrwydd a’n hofnau, trwy ffydd yng Nghrist gallwn gael hyder i wynebu beth bynnag a ddaw oherwydd yr hyn y mae wedi ei gyflawni trosom.  Diolch i Dduw, oherwydd aberth Iesu, mae gan y Cristion hyder i fynd at Dduwar hyd ffordd newydd a byw y mae Ef wedi ei agor inni’. (Hebreaid 10:19-20)

Rhodri

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 13.11.22

Comments are closed.