Dydd Sul, 7 Ebrill 2024

Chwe mis

Wn i ddim be ydi’r gair Cymraeg amdano. Beth bynnag ydyw, mae’n alaethus o drist mai am deconfliction y mae cynifer o lywodraethau a’u harweinwyr yn dal i sôn yng nghyd-destun y rhyfela sy’n ddim llai na hil-laddiad yn Gaza. Yn fras, deconfliction ydi’r cyd-drafod a’r cydweithio rhwng byddinoedd ac asiantaethau dyngarol er mwyn gwarchod pobl ddiniwed ac ‘osgoi damweiniau’ ar faes y gad. Y saith gweithiwr dyngarol a laddwyd ddydd Llun y Pasg oedd y diweddaraf o oddeutu 200 a laddwyd yn Gaza ers mis Hydref. Credir bod dros 40,000 o bobl wedi eu lladd yno; oddeutu 15,000 ohonynt yn blant. Mae heintiau a newyn yn bygwth lladd miloedd lawer eto, a rhai o’r asiantaethau a fu’n darparu cymorth wedi gorfod atal eu gwaith.

Ac mae pobl yn dal i drafod deconfliction yn hytrach na galw am ddiwedd i’r saethu a’r bomio a’r lladd! A llywodraethau, fel un San Steffan, yn dal i anfon arfau i Israel – gan fynegi gofid yr un pryd am yr holl ladd y mae’r fath arfau’n ei achosi! Ers dechrau Hydref, mae eglwysi ac enwadau, ynghyd ag eraill o wahanol ffydd a chred, wedi codi llef dros heddwch a therfyn i’r lladd. Mae’r angen i ddal i wneud hynny’n cynyddu. Cyfrannodd enwadau ac eglwysi hefyd, ynghyd â’u haelodau unigol, arian at waith elusennau a fu’n anfon cymorth i Gaza. A chynyddu hefyd y mae’r angen i ddal i wneud hynny.

Heddiw, y 7fed o Ebrill, mae’n chwe mis union ers yr ymosodiad dychrynllyd ar Israel gan Hamas a arweiniodd at y dial anghymesur ar Gaza a’i phobl nad oes gan Lywodraeth Israel eto’r bwriad lleiaf i ddwyn diwedd buan iddo. Chwe mis o ddial a lladd a meithrin casineb a fydd yn parhau dros genedlaethau. Chwe mis hefyd o ddioddef ac ofni ac anobeithio. A gwaetha’r modd, o du cynifer o arweinwyr gwledydd byd, chwe mis o fudandod a chefnogaeth a chywilydd.

Ac o ran ein heglwysi? Diolch am bawb a fu’n ein hatgoffa fod codi llais dros y gorthrymedig, a’u cynorthwyo, yn rhan o’n cyfrifoldeb fel dilynwyr i Iesu Grist. Diolch hefyd am bawb a fu’n ein hannog i wneud hynny. Ond ynghyd â’r codi llais a’r cyfrannu, a gafwyd chwe mis o weddi? Mor rhwydd y medrwn ddiffygio yn ein gweddïau dros eraill, ymhell ac agos mewn amrywiol amgylchiadau. Wrth gyffesu heddiw y gallasem fod wedi gwneud llawer mwy, ymrown o’r newydd – yn nerth yr Arglwydd – i wneud yn llawer gwell.

Y Parch. John Pritchard

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 07.04.24

Comments are closed.