Dydd Sul, 15 Ionawr 2012

Bore da a chroeso cynnes i chwi i oedfaon y dydd. Diolchwn am gael gweld diwrnod newydd o ras, a chael cyfle i gyd-geisio’r Arglwydd a’i fendithion tragwyddol.  

Mae’r dydd yn ymestyn!  Mae’n eithriadol o fwyn ac mae rhai wedi gweld cennin Pedr yn barod!  Mae’r eirlysiau i’w gweld yn lled gyffredin a phob arwydd yn dweud ei bod hi’n nesu at y Gwanwyn.  Mae ambell i goeden hefyd yn ei blodau a blagur ar y lleill.  Addewid gwanwyn yn wir!

Mae addewidion Duw yn felys iawn hefyd.  Bydd yn gosod arwyddion i ni yma ac acw, a hynny weithiau ynghanol ein gaeafau.  Y maent i’w gweld gliriaf yn ei Air – mae’r Beibl yn llawn o addewidion grasol ac mae eu canfod yn codi’r galon!  Wrth i ni addoli’r Arglwydd hefyd, beth am graffu i weld os clywn ni un o’i addewidion?  Wrth ddarllen y Gair, edrychwn amdanynt fel y byddwn yn edrych am arwyddion y gwanwyn yn yr ardd neu yn y cloddiau.  Ynghanol y geiriau fe fydd addewidion Duw yno yn fywyd ac yn nerth i ni.

Roedd hanes y cennin Pedr ar y newyddion!  Mae addewidion Duw yn haeddu bod yn y newyddion hefyd.  Dyna yw braint pregethwyr – cael cyhoeddi fod bendithion Duw o’n cwmpas ac ar gael i ni!  Wrth wrando heddiw, edrychwch a fydd y bregeth yn cynnwys addewid oddi wrth Dduw i chi – addewid a fydd yn haeddu cael ei rhannu ag eraill.  Braint gwrandawyr yw cael rhannu yr hyn a dderbyniwyd – yr addewidion  a ddaeth gan Dduw, gwaith yr Ysbryd yn y galon.  Os derbyniwch, rhannwch!  Gwnewch y peth yn destun newyddion da i’w rannu!

A deud y gwir – dyna sut y clywais i am y cennin Pedr.  Dydw i ddim wedi gweld yr un blodyn eto, ond dwi’n credu fod y stori’n wir oherwydd felly roedd hi y llynedd a’r flwyddyn cynt a bod eraill yn dweud eu bod wedi eu gweld.

Er mor syfrdanol yw addewidion Duw ac er mor rhyfeddol yw eu cynnwys gallwn gredu’n llawn ynddynt oherwydd maent wedi eu seilio ar yr hyn y mae Duw wedi ei wneud a’r hyn y mae pobl Dduw wedi ei gredu ar draws y canrifoedd.

Buaswn yn falch iawn o glywed pa un o addewidion Duw sydd wedi ei roi o’r newydd neu sydd wedi cael ei chadarnhau i chi heddiw.  Pob bendith ar y gwrando ac ar ein cyd-addoliad yn Ei gwmni. 

Llais Bro Aled 15.01.12(PDF)

Llais Bro Aled 15.01.12(Word)

Comments are closed.