Pwy ‘di pwy

GWEINIDOG A CHADEIRYDD Y FRO

Rydym yn ddi-weinidog ers dechrau Mai 2023.

 

*     *     *     *

CYNORTHWY-YDD BUGEILIOL AC YSGRIFENNYDD Y FRO:

Mrs Mair Owen
Bryn Goleu
Llansannan
DINBYCH
LL16 5LF
01745 870632 /  07900 627536
mair@eglwysibroaled.com

*     *     *     *