Dolenni

Eglwys Bresbyteraidd Cymru – ebcpcw.org.uk

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg – annibynwyr.org

Coleg y Bala – colegybala.org

Souled Out Cymru – souledoutcymru.net

Rhaglen Dorcas – rhaglendorcas.com

Llanw – llanw.org

Beibl.net – beibl.net

Cymru Gyfan – cymrugyfan.org

Cyngor Ysgolion Sul – ysgolsul.com

Scripture Union – scriptureunion.org.uk